Banko sąskaita - tai pagrindinė kliento sąskaita kasdieniniams finansiniams reikalams tvarkyti, atlikti mokėjimo pavedimus, mokėti mokesčius. Banko sąskaita kredito unijoje atidaroma kredito unijų nariams ar klientams (juridiniams asmenims). Sąskaitos atidaromos eurais. Turėdami sąskaitą galite:

  • atlikti ir gauti vietinius mokėjimo pervedimus;
  • mokėti mokesčius ar kitas sumas;
  • sąskaitoje laikyti pinigus litais ir eurais;
  • bet kokia suma ją papildyti bei išsiimti pinigus grynaisiais klientų aptarnavimo padalinyje;
  • apmokėti sąskaitas pavedimu ir sudaryti papildomą sutartį dėl sąskaitos aptarnavimo per „i-Unija“ internetinę bankininkystę;
  • pateikti prašymą darbdaviui dėl nuolatinio atlyginimo pervedimo į banko sąskaitą. Atidarant banko sąskaitą juridiniam asmeniui, kredito unijai juridinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Registravimo pažymėjimo originalą arba nuorašą, patvirtintą notaro (kredito unijoje paliekama pažymėjimo kopija). Užsienio valstybės juridinis asmuo pateikia teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoto registravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento, patvirtinančio registraciją, nuorašą;

2. Ribotos atsakomybės juridiniai asmenys - įstatų (nuostatų) originalą  arba nuorašą, patvirtintą  notaro. Užsienio valstybės juridinis asmuo pateikia teisės aktų nustatyta tvarka legalizuotų įstatų (nuostatų), jei juos turi, nuorašą. Ūkinės bendrijos - bendrosios jungtinės veiklos sutartį ir notaro patvirtintą nuorašą;

3. Vadovo paskyrimo/išrinkimo dokumentą (įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą) arba jo patvirtintą nuorašą;

4. Vadovo įsakymą, kuriuo tam tikriems juridinio asmens darbuotojams suteikiamos teisės tvarkyti sąskaitą (atidaryti, uždaryti), vykdyti mokėjimo nurodymus ar atlikti kitas finansines operacijas (pateikti apmokėjimui čekius, gauti pinigus), arba šio įsakymo patvirtintą nuorašą;

5. Asmenų, įgaliotų valdyti banko sąskaitą, parašų pavyzdžius ir juridinio asmens antspaudo pavyzdį;

6. Asmenų, įgaliotų valdyti sąskaitą (-as) juridinio asmens vardu, asmens tapatybę liudijančius dokumentus.

 

 

© 2002-2018 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): LCKULT22