Tęsiame tradiciją kiekvieną pavasarį ūkininkams pateikti išskirtinį finansavimo pasiūlymą.
Šiemet pasinaudokite žemės ūkio kreditu su palūkanomis nuo 2.9 proc., kredito grąžinimo terminas iki 2 metų.

Kviečiame Jus atvykti į Raseinių kredito uniją:
Maironio g. 10, Raseiniai, tel. 8 428 51963  |  Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r., tel. 8 428 50177

 

Informuojame, kad šeštadienį, kovo 17 dieną, bus atliekami informacinių sistemų profilaktikos darbai, todėl nuo 17:40 val. iki 22:00 val. neveiks LKU internetinė bankininkystė „i-Unija“.  Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir maloniai prašome reikalingas operacijas atlikti iš anksto arba pasibaigus profilaktikos darbams.

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis ir grynųjų pinigų išmokėjimo operacijos bankomatuose bei „Perlas“ terminaluose vyks įprastai.

 

Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. 12:00 val. Raseinių kredito unijos patalpose, esančiose Maironio g. 10, Raseiniai, šaukiamas Raseinių kredito unijos (buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas.
 11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2018 m. kovo 12 d. Raseinių kredito unijoje, Maironio g. 10, Raseiniai ir Raseinių kredito unijos Ariogalos kasoje, Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimamai sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, bus šaukiamas 2018 m. kovo 29 d. 12:00 val. Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Telefonas pasiteiravimui (8 428) 51 965.

Raseinių kredito unijos Valdyba

Gerbiami Raseinių kredito unijos nariai,

2018 m. sausio 16 d. Lietuvos bankas išplatino pranešimą, jog Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją Centro taupomąją kasą nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą kredito unijos licenciją, ji nebeturi teisės teikti finansinių paslaugų. Lietuvos bankas kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito unijai (daugiau skaitykite http://www.lb.lt/lt/naujienos/del-nemokumo-atsaukta-kredito-unijos-centro-taupomosios-kasos-licencija-teismo-prasoma-skelbti-jos-bankrota).

Atsakingai užtikriname, kad Raseinių kredito unijos veikla niekaip nesusijusi su kredito unijos Centro taupomoji kasa vykdyta veikla. Raseinių kredito unija dirba pelningai, vykdo visus Lietuvos banko nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Raseinių kredito unija su kitomis devyniomis kredito unijomis – Akademine kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija – įsteigė Jungtinę centrinę kredito uniją, kuriai 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku išdavė veiklos licenciją. Jungtinės centrinės kredito unijos sistemai priklausančias kredito unijas atpažinsite iš naujojo KREDA prekės ženklo.

Visose Jungtinei centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose paslaugos yra teikiamos kaip įprasta. Klientai gali atlikti finansines operacijas, gauti paskolas, kaupti indėlius, naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis. Šiuo metu vykdomas naujos informacinės sistemos kūrimo procesas, iki šios sistemos įdiegimo Unijos nariai ir toliau gali naudotis elektroninės bankininkystės sistema I-UNIJA.

Pagarbiai
Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, mob. +370 611 79 200.

 

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė Birutė Žiūraitienė su Raseinių krašto gyventojais dalijasi svarbia žinia, kad Europos centrinis bankas kartu su Lietuvos banku, vadovaudamiesi Europos Sąjungos teisės aktais, 2017 metų gruodžio pabaigoje išdavė kredito įstaigos veiklos licenciją Jungtinei centrinei kredito unijai.

Svarbu paminėti tai, kad Raseinių kredito unija yra pagrindinė iniciatorė kuriant Jungtinę centrinę kredito uniją. Jungtinės centrinės kredito unijos steigėjomis yra iš viso dešimt kredito unijų, tai – Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija. Apie ketinimą prašyti licencijos Jungtinė centrinė kredito unija Lietuvos banką informavo 2017 metų sausio mėnesį, prašymas licencijai gauti buvo pateiktas 2017 metų birželio pabaigoje.

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė B. Žiūraitienė išrinkta į Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtotojų tarybos pirmininkės pareigas. Kaip teigia pati Birutė Žiūraitienė, ši pozicija įpareigoja nuolat prižiūrėti, kad naujojo junginio veikla būtų atsakinga, skaidri, projektuojama į apčiuopiamos naudos gavimą nariams ir klientams. Valdant Raseinių krdito uniją taip pat laikomasi principo, kad Unijos teikiamos paslaugos būtų naudingos, o veikla vykdoma sąžiningai bei užtikrinant Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.

Kaip teigia Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Paulius Tarbūnas, „licencija – tai labai svarbus žingsnis Jungtinės centrinės kredito unijos istorijoje. Tampame licencijuota įstaiga, įtvirtinančia naujai šalyje įsigaliojusius įstatymus, leisti vykdyti veiklą daugiau nei vienai centrinei kredito unijai. Šiuo žingsniu siekiame skatinti didesnį kredito unijų veiklos efektyvumą, didinti unijų veiklos patikimumą ir naudą, teikiamą nariams“.

Jungtinės centrinės kredito unijos įstatinis kapitalas yra 2 mln. eurų ir jis bus nuosekliai didinamas. Šių kredito unijų bendras turtas sudaro 130 mln. eurų, jos vienija daugiau nei 40 tūkstančių narių.

Visose Jungtinei centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose paslaugos bus teikiamos kaip įprasta. Klientai turės galimybę atlikti finansines operacijas, gauti paskolas, kaupti indėlius, naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis.

Taigi atsinaujinimas neišvengiamas, todėl Raseinių kredito unija, kartu su kitomis Jungtinės centrinės kredito unijomis savo veikloje naudos KREDA prekės ženklą, kuris apjungia kredito unijų sėkmės isorijas ir tapimą viena darnia finansų partnerių grupe. Prekės ženkle – tautiški motyvai, pabrėžiantys kredito unijų artumą bendruomenei, narių interesų supratimą ir ilgalaikių ryšių puoselėjimą.

 

 

Lietuvos bankų asociacija skelbia, kad nuo lapkričio 19 d. įsigalioja Kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai: ISO 20022 XML standarto pranešimuose privaloma naudoti du naujus elementus. Kredito unijų nariai ir klientai (įmonės), eksportuojantys/importuojantys duomenis, taip pat privalo atlikti pakeitimus, kad nuo lapkričio 19 d. jų duomenų bylos atitiktų ISO 20022 XML standartą. Jei duomenų bylos neatitiks standarto, jų nepavyks pateikti el. bankininkystės sistemoje. Atnaujinta ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklių versija skelbiama LBA svetainėje.

Pranešame, kad nuo 2017 m. balandžio 29 d. šeštadieniais Raseinių kredito unija (Maironio g. 10, Raseiniai) nedirbs.
Primename, kad atsiskaitymus už prekes ar paslaugas galite atlikti mokėjimo kortelėmis, taip pat mokėjimo kortelėmis galite pinigus išsigryninti bankomatuose, piniginių lėšų pervedimus ir įmokas už paslaugas galite vykdyti el. bankininkystės sistema i-Unija.

 

 • Išmokant nario terminuotojo indėlio (40, 41) lėšas (kartu su sukauptomis palūkanomis arba tik sukauptos palūkanos), netaikomas išgryninimo mokestis nustatytas nario atsikaitomojoje sąskaitoje, jei tenkinamos šios sąlygos (taikomos nuo 2017-02-06):
  1. Terminuoto indėlio sutarties laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn./180-209 d. Jei terminuoto indėlio sutartis sudaroma su automatiniu pratęsimu, tuomet pradinės sutarties laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn./180-209 d.
  2. Terminuotas indėlis negali būti nutrauktas anksčiau sutartyje nustatyto termino. Jei terminuoto indėlio sutartis sudaroma su automatiniu pratęsimu, tuomet terminuotas indėlis negali būti nutrauktas anksčiau pradinėje sutartyje nustatyto termino.
 • Visais kitais atvejais Unijoje piniginės lėšos iš terminuotų indėlių (40, 41) sąskaitų (kartu su sukauptomis palūkanomis arba tik sukauptos palūkanos) išmokamos lėšas pervedant į nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje. Išimant pinigines lėšas grynaisiais pinigais iš Unijos nario atsiskaitomosios sąskaitos, taikomi standartiniai Unijos patvirtinti įkainiai arba pasirinktos pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainiai.
 • Unijoje visos piniginės lėšos, išmokamos nariui iš vaiko indėlio sąskaitos, taupomojo indėlio sąskaitos, tikslinio taupomojo indėlio sąskaitos, senatvės kaupiamojo indėlio sąskaitos, terminuotojo indėlio sąskaitų, išmokamos pinigines lėšas pervedant į nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje.
 • Visos suteiktos paskolos Unijoje išmokamos, pinigines lėšas pervedant į Unijos nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje.

Informuojame, kad išimant pinigines lėšas grynaisiais pinigais iš Unijos nario atsiskaitomosios sąskaitos, taikomi standartiniai Unijos patvirtinti įkainiai arba pasirinktos pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainiai.

© 2002-2018 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): LCKULT22