Kviečiame Unijos narius – Senjorus savo atsiskaitomajai sąskaitai ar mokėjimo kortelei Maestro pasirinkti paslaugų krepšelį skirtą būtent Senjorams. Pageidaujantiems, kad sąskaitai ar mokėjimo kortelei būtų pritaikytas paslaugos krepšelis „SENJORAMS“ kainuojantis tik 0,75 Eur per mėnesį, reikėtų atvykti į Raseinių kredito uniją (Maironio g. 10, Raseiniai arba Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.). Paslaugų mokėjimo krepšelis taikomas nariams, kurie yra sulaukę pensijinio amžiaus ir turi galiojantį pensijos gavėjo pažymėjimą.

Paslaugų krepšelio pavadinimas

SENJORAMS

Galiojimo data

2018.04.10 

Kaina, Eur/mėn.

0,75

Sąskaitos tvarkymas

Viena sąskaita

Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė

Kodų kortelė

Mokėjimo kortelė

 Debeto kortelė

Mokėjimai, inicijuoti internetu:

Kredito pervedimai įstaigos viduje ir į kitus ES MPT
Įmokos už paslaugas
E. sąskaitų apmokėjimas

10 mokėjimų

Lėšų iš kito MPT įskaitymas

Neribotai

Grynųjų pinigų išdavimas

550 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Neribotai unijos kasose

Pasirinkę mokėjimo paslaugos krepšelį už vieną kainą per mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai.
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas nemokamai (viršijus mokėjimo paslaugų krepšelių limitus, taikomi standartiniai įkainiai).

Informuojame, kad nuo 2018 m. birželio 11 d. bus taikomi nauji standartiniai įkainiai už Raseinių kredito unijoje teikiamas paslaugas. Su galiojančiais standartiniais įkainiais ir įkainiais pradėsiančiais galioti nuo 2018-06-11 galite susipažinti čia: atsisiųsti standartinius įkainius.

Primename, kad Raseinių kredito unija teikia pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelį – visų būtiniausių finansinių paslaugų rinkinius už patrauklią kainą. Pageidaujantiems, kad sąskaitai ar mokėjimo kortelei būtų pritaikytas paslaugos krepšelis, reikėtų atvykti į Raseinių kredito uniją (Maironio g. 10, Raseiniai arba Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.).

MOKĖJIMO PASLAUGŲ KREPŠELIAI

Paslaugų krepšelio pavadinimas

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita
(lengvatinis)

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita
(lengvatinis)

Galiojimo data

Nuo 2017.02.01
iki 2018.06.10

Nuo 2017.02.01
iki 2018.06.10

2018.06.11 

2018.06.11 

Kaina, Eur/mėn.

1,50

0,75

1,50

0,75

Sąskaitos tvarkymas

Viena sąskaita

Viena sąskaita

Viena sąskaita

Viena sąskaita

Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė

Kodų kortelė

Kodų kortelė

Kodų kortelė

Kodų kortelė

Mokėjimo kortelė

Debeto kortelė

Debeto kortelė

Debeto kortelė

Debeto kortelė

Mokėjimai, inicijuoti internetu:

Kredito pervedimai įstaigos viduje ir į kitus ES MPT
Įmokos už paslaugas
E. sąskaitų apmokėjimas

10 mokėjimų

10 mokėjimų

10 mokėjimų

10 mokėjimų

Lėšų iš kito MPT įskaitymas

Neribotai

Neribotai

Neribotai

Neribotai

Grynųjų pinigų išdavimas

700 Eur/mėn. unijos kasose

700 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. unijos kasose

300 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

300 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Neribotai unijos kasose

Neribotai unijos kasose

Neribotai unijos kasose

Neribotai unijos kasose

Pasirinkę mokėjimo paslaugos krepšelį už vieną kainą per mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai.
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas nemokamai (viršijus mokėjimo paslaugų krepšelių limitus, taikomi standartiniai įkainiai).

Informuojame, kad nuo 2018 m. birželio 11 d. bus taikomi nauji standartiniai įkainiai už Raseinių kredito unijoje teikiamas paslaugas. Su galiojančiais standartiniais įkainiais ir įkainiais pradėsiančiais galioti nuo 2018-06-11 galite susipažinti čia: atsisiųsti standartinius įkainius.

Informuojame, kad nuo 2018 m. birželio 11 d. bus taikomi nauji standartiniai įkainiai už Raseinių kredito unijoje teikiamas paslaugas. Su galiojančiais standartiniais įkainiais ir įkainiais pradėsiančiais galioti nuo 2018-06-11 galite susipažinti čia: atsisiųsti standartinius įkainius.

Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. šauktame Raseinių kredito unijos (toliau – Unija) eiliniame visuotiniame narių susirinkime nedalyvavo reikiamas narių skaičius, todėl trūkstant kvorumui visuotinis narių susirinkimas neįvyko.
Unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 29 d. 12 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai.
Laikoma, kad Unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo ir kvorumas sudarytas iš 367 tikrųjų Unijos narių balsų. Iš jų:

 • 58 tikrieji Unijos nariai dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime.
 • 318 tikrųjų Unijos narių balsavo išankstiniu balsavimu. Nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 309, negaliojančių – 9. Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai, laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti 2018 m. kovo 12 d.

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: „Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių.“  Pagal 2018 m. kovo 29 d. Tikrųjų narių registro ataskaitą, Unijos pajininkų registre buvo 6218 tikrųjų narių. Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas tikrųjų narių skaičius, t. y. 5,90 proc. visų tikrųjų Unijos narių.

Įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

Darbotvarkės klausimai

Priimti sprendimai

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Stebėtojų tarybos ataskaitą teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2017 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (235,5 tūkst. Eur) ir nepaskirstytąjį pelną (231,8 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.

6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Patvirtinti 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Išrinkti audito įmonę UAB „Grant Thornton Baltic“ atlikti einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų Unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. Nustatyti 10.346,00 Eur lėšų auditui limitą metams, 31.038,00 Eur – 3 (trejiems) metams audito įmonės darbui apmokėti.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

2018 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 38 400 Eur sumą (suma nurodyta be soc. draudimo išlaidų) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2018 m. finansinius metus, nustatant sąlygas:
1) Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą.
2) Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai.
3)
Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos vadovui, vidaus audito tarnybos vadovui, paskolų komiteto pirmininkui) ir paskolų komiteto nariams už 2018 m. finansinius metus nemokamos.

10. Kredito unijos įstatų keitimas.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos įstojimą į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

 

Informuojame, kad 2018 m. kovo 29 d. 12.00 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, adresu Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, šaukiamas Raseinių kredito unijos, buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas.
 11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Su dokumentais, susijusiais su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, Raseinių kredito unijos patalpose, adresu Maironio g. 10, Raseiniai ir Raseinių kredito unijos Ariogalos nutolusios kasos patalpose, adresu Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.

Telefonas pasiteiravimui: (8 428) 51 965.

Raseinių kredito unijos Valdyba

 

Sutikite, juk visada atsiranda nenumatytų ir planuotų pirkinių.
Dabar galite nebedvejoti ir įgyvendinti savo planus, nes Jums turime vartojimo kredito pasiūlymą, kurį pavadinome GERIAU NEBŪNA!

 

 

 

Laukiame Jūsų Raseinių kredito unijoje:
Maironio g. 10, Raseiniai,
tel. 8 428 51963
Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.,
tel. 8 428 50177

 

 

 

 

Tęsiame tradiciją kiekvieną pavasarį ūkininkams pateikti išskirtinį finansavimo pasiūlymą.
Šiemet pasinaudokite žemės ūkio kreditu su palūkanomis nuo 2.9%,
kredito grąžinimo terminas iki 2 metų.

 

 

 

 

 

 

Kviečiame Jus atvykti į Raseinių kredito uniją:
Maironio g. 10, Raseiniai,
tel. 8 428 51963 
Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.,
tel. 8 428 50177

Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. 12:00 val. Raseinių kredito unijos patalpose, esančiose Maironio g. 10, Raseiniai, šaukiamas Raseinių kredito unijos (buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas.
 11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2018 m. kovo 12 d. Raseinių kredito unijoje, Maironio g. 10, Raseiniai ir Raseinių kredito unijos Ariogalos kasoje, Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimamai sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, bus šaukiamas 2018 m. kovo 29 d. 12:00 val. Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Telefonas pasiteiravimui (8 428) 51 965.

Raseinių kredito unijos Valdyba

Gerbiami Raseinių kredito unijos nariai,

2018 m. sausio 16 d. Lietuvos bankas išplatino pranešimą, jog Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją Centro taupomąją kasą nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą kredito unijos licenciją, ji nebeturi teisės teikti finansinių paslaugų. Lietuvos bankas kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito unijai (daugiau skaitykite http://www.lb.lt/lt/naujienos/del-nemokumo-atsaukta-kredito-unijos-centro-taupomosios-kasos-licencija-teismo-prasoma-skelbti-jos-bankrota).

Atsakingai užtikriname, kad Raseinių kredito unijos veikla niekaip nesusijusi su kredito unijos Centro taupomoji kasa vykdyta veikla. Raseinių kredito unija dirba pelningai, vykdo visus Lietuvos banko nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Raseinių kredito unija su kitomis devyniomis kredito unijomis – Akademine kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija – įsteigė Jungtinę centrinę kredito uniją, kuriai 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku išdavė veiklos licenciją. Jungtinės centrinės kredito unijos sistemai priklausančias kredito unijas atpažinsite iš naujojo KREDA prekės ženklo.

Visose Jungtinei centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose paslaugos yra teikiamos kaip įprasta. Klientai gali atlikti finansines operacijas, gauti paskolas, kaupti indėlius, naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis. Šiuo metu vykdomas naujos informacinės sistemos kūrimo procesas, iki šios sistemos įdiegimo Unijos nariai ir toliau gali naudotis elektroninės bankininkystės sistema I-UNIJA.

Pagarbiai
Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, mob. +370 611 79 200.

 

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė Birutė Žiūraitienė su Raseinių krašto gyventojais dalijasi svarbia žinia, kad Europos centrinis bankas kartu su Lietuvos banku, vadovaudamiesi Europos Sąjungos teisės aktais, 2017 metų gruodžio pabaigoje išdavė kredito įstaigos veiklos licenciją Jungtinei centrinei kredito unijai.

Svarbu paminėti tai, kad Raseinių kredito unija yra pagrindinė iniciatorė kuriant Jungtinę centrinę kredito uniją. Jungtinės centrinės kredito unijos steigėjomis yra iš viso dešimt kredito unijų, tai – Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija. Apie ketinimą prašyti licencijos Jungtinė centrinė kredito unija Lietuvos banką informavo 2017 metų sausio mėnesį, prašymas licencijai gauti buvo pateiktas 2017 metų birželio pabaigoje.

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė B. Žiūraitienė išrinkta į Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtotojų tarybos pirmininkės pareigas. Kaip teigia pati Birutė Žiūraitienė, ši pozicija įpareigoja nuolat prižiūrėti, kad naujojo junginio veikla būtų atsakinga, skaidri, projektuojama į apčiuopiamos naudos gavimą nariams ir klientams. Valdant Raseinių krdito uniją taip pat laikomasi principo, kad Unijos teikiamos paslaugos būtų naudingos, o veikla vykdoma sąžiningai bei užtikrinant Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.

Kaip teigia Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Paulius Tarbūnas, „licencija – tai labai svarbus žingsnis Jungtinės centrinės kredito unijos istorijoje. Tampame licencijuota įstaiga, įtvirtinančia naujai šalyje įsigaliojusius įstatymus, leisti vykdyti veiklą daugiau nei vienai centrinei kredito unijai. Šiuo žingsniu siekiame skatinti didesnį kredito unijų veiklos efektyvumą, didinti unijų veiklos patikimumą ir naudą, teikiamą nariams“.

Jungtinės centrinės kredito unijos įstatinis kapitalas yra 2 mln. eurų ir jis bus nuosekliai didinamas. Šių kredito unijų bendras turtas sudaro 130 mln. eurų, jos vienija daugiau nei 40 tūkstančių narių.

Visose Jungtinei centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose paslaugos bus teikiamos kaip įprasta. Klientai turės galimybę atlikti finansines operacijas, gauti paskolas, kaupti indėlius, naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis.

Taigi atsinaujinimas neišvengiamas, todėl Raseinių kredito unija, kartu su kitomis Jungtinės centrinės kredito unijomis savo veikloje naudos KREDA prekės ženklą, kuris apjungia kredito unijų sėkmės isorijas ir tapimą viena darnia finansų partnerių grupe. Prekės ženkle – tautiški motyvai, pabrėžiantys kredito unijų artumą bendruomenei, narių interesų supratimą ir ilgalaikių ryšių puoselėjimą.

 

© 2002-2018 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): LCKULT22